Rescat de fauna marina

Al juny de 2014, Palma Aquarium va signar un contracte d'assistència tècnica amb el COFIB i la Conselleria de Medi Ambient i va ser reconegut oficialment com el Centre de Recuperació de Fauna Marina catalogada de les Illes Balears.

Des de llavors, Palma Aquarium assumeix la responsabilitat d'atendre els varaments de les tortugues marines i els cetacis que tenen lloc al litoral de Mallorca, coordinant els equips de treball a Eivissa, Formentera i Menorca.

Un dels aspectes més importants d'aquest treball consisteix en garantir que els exemplars que arriben a la costa, ferits i/o malalts reben atenció veterinària i procurar la seva recuperació i posterior reintroducció al seu medi natural.

Recuperació de tortugues marines

La tortuga babaua Caretta caretta és l'espècie de tortuga marina més abundant al Mediterrani, està inclosa al Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i és objecte d'un ampli programa de recuperació de fauna.

En els últims anys, s'ha vist un increment en els impactes que afecta les tortugues marines. A l'actualitat la major amenaça per les tortugues marines són les captures amb arts de “pesca fantasma”.

Cetacis

Els cetacis són espècies extremadament vulnerables i s'han convertit en autèntics indicadors de la salut dels ecosistemes marins. La seva problemàtica de conservació és conseqüència directa de l'activitat humana i, a vegades, sofreixen situacions crítiques que els porten a encallar a la costa.

Des de l'any 1993 la Conselleria de Medi Ambient desenvolupa un programa de conservació de cetacis. L'any 2014, Palma Aquarium, s'incorporà a aquest programa assistint de forma sistemàtica als varaments de cetacis. S'ha establert una àmplia xarxa d'informació, amb un telèfon de guàrdia les 24 hores del dia en cooperació amb el Servei d'emergències 112. Es prenen fotos, dades biomètriques i mostres dels exemplars encallats. Els animals vius són assistits, mentre que els cadàvers en bon estat de conservació es preparen per la corresponent necropsia i presa de mostres.

Les dades que es recopilen ofereixen informació valuosa sobre aspectes de la biologia i ecologia dels cetacis, aporten dades sobre espècies poc conegudes i permet detectar a temps mortaldats inusuals. En resum, el seguiment sistemàtic dels varaments és una eina imprescindible per la gestió de la seva conservació.

Taurons

Recentment s'ha establert una col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Fundació Palma Aquarium per atendre la presència de taurons desorientats i/o malalts a prop de costa i elaborar un registre anual d'aquests. Som part activa en les campanyes de conservació dels taurons que coincideixen amb la setmana europea del tauró que es celebra anualment a l'octubre. A més, des del 2012, Palma Aquarium és membre de l'associació internacional Shark Alliance, coalició formada per més de 60 organitzacions no-governamentals dedicades a la restauració i conservació de les poblacions de taurons mitjançant la millora de la legislació pesquera a Europa.