La nostra missió i objectius

Contribuir a preservar el patrimoni natural i fomentar la cultura oceànica i la sensibilització ambiental.

Desenvolupar projectes de conservació de fauna marina catalogada.
Rescatar i recuperar espècies amenaçades i restaurar ecosistemes danyats
Desenvolupar campanyes d'educació ambiental i conscienciació
Contribuir a la inserció social de col·lectius en risc d'exclusió

El nostre compromís amb la Mar Mediterrània

Els oceans juguen un paper ecològic clau en el funcionament del planeta Terra, i una part molt important de l'oceà és la nostra mar Mediterrània. Donar a conèixer la seva extraordinària biodiversitat i treballar per la seva conservació és la nostra responsabilitat.

Programes en curs

Projecte Alitán

Els taurons juguen un paper molt important en l'equilibri dels ecosistemes marins. La majoria d'espècies presents en la mar Balear tenen una situació de conservació desfavorable. Per això, les Conselleries d'Agricultura i Pesca i Medi Ambient, han redactat un document d'actuació coordinada, a la qual s'han sumat cinc entitats privades:

Estudi de platges

Des del 2014, la Fundació Palma Aquarium col·labora amb el Dr. Adolfo Marco (Consell Superior de Recerques Científiques, CSIC) en un estudi a llarg termini sobre la qualitat de les platges per la implantació de tortugues marines, considerant els canvis que provoca l'escalfament global.

El canvi climàtic està tenint un impacte en la dinàmica de reproducció de les tortugues marines. Els exemplars adults s'estan dispersant a la recerca de noves zones per a reproduir-se i amplien el rang de distribució de la implantació de l'espècie. Les Illes Balears són zones de dispersió potencialment importants per les tortugues marines, per la qual cosa és determinant avaluar la viabilitat i la qualitat de les nostres platges

L'estudi dels marcadors bioquímics

L'objectiu d'aquest estudi és determinar l'evolució fisiològica dels animals que arriben al centre de recuperació a través de l'ús de biomarcadors d'estrès oxidatiu. De cada exemplar s'analitza una petita mostra de sang, en diferents moments del seu període de recuperació. L'estudi indica que els elevats nivells d'estrès oxidatiu que presenten les tortugues quan ingressen al centre disminueixen a mesura que avança el seu tractament i recuperació física.

Marcat de tortugues marines

La Fundació Palma Aquarium col·labora amb el Ministeri de Transició Ecològica i l'Associació d'Herpetologia Espanyola (AHE) en la campanya de marcatge de tortugues marines.

Aquest projecte requereix el doble marcatge de tots els exemplars que passen pel centre de recuperació, utilitzem TAG`s (etiqueta externa) de tipus metàl·lic que insertem a l'aleta anterior dreta juntament amb microxips (PIT`s) de tipus AVID.

Tortugues oceanogràfiques

El Projecte de Tortugues Oceanogràfiques aborda el paper de l'ecologia operativa en la gestió dinàmica de l'oceà, utilitzant com a estudi de cas una espècie en perill d'extinció, les tortugues de les aigües del Mediterrani occidental.

Aquest projecte, coordinat pel Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB), va ser l'any 2016 un dels cinc projectes seleccionats per la Fundació BBVA en l'àrea d'Ecologia i Biologia de la Conservació. Actualment es continua donant continuïtat al projecte que integra diversos sistemes de monitoratge electrònic (PIMES) amb plataformes de previsió i observació dels oceans (PPOO).

Acumulació de metalls pesats i contaminació

Investigadors de la UIB , amb la col·laboració dels tècnic del centre de rescat han quantificat, per primera vegada, la presència de metalls pesats en els teixits de les tortugues marines que ingressen al centre. S'analitzen les concentracions de cadmi, mercuri i plom.

Impacte de plàstics sobre la fauna de la mar Balear

Des de la UIB s'està dirigint una tesi doctoral sobre l'avaluació de la incidència i l'impacte dels plàstics sobre la megafauna de la mar Balear, que analitza l'impacte dels plàstics en la fauna marina del Mediterrani (invertebrats, peixos, tortugues marines, cetacis), la Fundació Palma Aquarium, col·labora en l'aportació de les mostres recollides dels animals encallats

Educació ambiental, divulgació i conscienciació

Centres educatius

Organitzem tallers on els escolars puguin conèixer la biodiversitat i viure experiències que els capacitin per prendre decisions ambientalment responsables.

Universitat

Col·laborem amb diverses universitats i centres de recerca, rebent estudiants en períodes de pràctiques. En el cas de Balears, mantenim un acord de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears i cada any diversos estudiants fan els seus treballs de final de grau (TFG) i final de màster (TFM) al nostre centre.

Professionals

Organitzem conferències, seminaris i jornades de reciclatge per professionals relacionats amb la temàtica ambiental (SEPRONA, Guàrdia Civil de la Mar, Agents de Medi Ambient, secció ambiental de la Creu Roja, Serveis d'Emergències, Escoles de Busseig, etcètera)

Públic general

Atenem cursos, seminaris i conferències específiques sobre temàtica ambiental dirigides a la societat en general. Organitzem jornades de sensibilització ambiental i neteges de platja.