most visited park
Bucea tiburones HORARIOS:CAT PRECIOS_CAT

Mapa

Recorr els 900 metres que formen l’itinerari del nostre parc i descobreix els espectaculars secrets que amaguen en l’interior.

Descarrega PDF

C/ Manuela de los Herreros i Sorà, 21 | 07610 Palma de Mallorca | 902 702 902 | info@palmaaquarium.com