most visited park
Bucea tiburones HORARIOS:CAT PRECIOS_CAT

Avís legal


D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades i l’article 12 del RD 1720/2007, us informam que les dades que ens heu facilitat en el formulari d’alta seran recollides i tractades en un fitxer titularitat de Palma de Mallorca Aquarium, s.a. amb domicili al c/ de Manuela de los Herreros i Sora, núm. 21, 07610 Palma. La finalitat del tractament és la gestió i moderació del blog del parc.

Així mateix, mitjançant aquesta clàusula, us informam, i acceptau, que us fem arribar informació comercial, per mitjà de correu electrònic, canal mòbil, telemàrqueting o mailing, dels productes, serveis i esdeveniments del parc que consideram que us puguin interessar. En cas que no esteu d’acord amb aquest enviament d’informació comercial, per favor, marcau-ho a la casella habilitada per a això en el formulari d’inscripció.

L’afectat podrà exercir els drets reconeguts en la llei adreçant-se en persona o per escrit a l’adreça indicada més amunt o mitjançant un missatge electrònic a info@palmaquarium.com, indicant a l’objecte “Exercici Drets LOPD” i identificant-se convenientment.

C/ Manuela de los Herreros i Sorà, 21 | 07610 Palma de Mallorca | 902 702 902 | info@palmaaquarium.com